Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (16641)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Nơi học:
Thừa Thiên Huế
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Edunet, trường học, Đăng kýChương trình học gắn với thực tiễn
Edunet, trường học, Đăng ký Trường thành viên của ĐH Huế
Edunet, trường học, Đăng kýMở rộng hợp tác quốc tế
Edunet, trường học, Đăng kýĐội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành
Edunet, trường học, Đăng ký93% sinh viên làm việc đúng ngành

 

  • Trang bị cho người học kiến thức nâng cao về ngôn ngữ Anh và các khoa học có liên quan, mở rộng và cập nhật kiến thức về ngôn ngữ và văn hoá các nước nói tiếng Anh như bản ngữ cũng như tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ toàn cầu. Trên cơ sở đó người học vận dụng một cách chủ động, sáng tạo vào nghiệp vụ chuyên ngành tiếng Anh như biên dịch, phiên dịch, giảng dạy, v.v., trong các phạm vi, điều kiện và hoạt động công tác cụ thể, phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.
  • Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh gồm 60 tín chỉ.

  

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  • Hình thức đào tạo: Chính quy 
  • Thời gian đào tạo:  2 năm

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

  • Điều kiện ngoại ngữ:Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau đây:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đã được Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
b) Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông báo 4/8 số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác quy định tại Phụ lục III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;
d, Người dự tuyển chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi xét tuyển (Đại học Huế sẽ thông báo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển sau).

  • Điều kiện văn bằng đại học: Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học là ngành gần hoặc khác với ngành đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ, người dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến thức theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;
c) Người dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập đã được đăng tải trên tạp chí hoặc kỉ yếu hội nghị khoa học có phản biện;
d) Người dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của các ngành quản trị và quản lí phải có bằng tốt nghiệp đại học liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị và quản lí hoặc đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành dự tuyển;
đ) Người dự tuyển vào các chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải đáp ứng với quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 7 của Quy định tổ chức và quản lí chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-ĐHH ngày 06/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Hình thức dự tuyển

  • Xét tuyển

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

A

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

07

01

NNTH.501

Triết học

04

02

NNTP. 502

Ngoại ngữ

03

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

16

*

Học phần bắt buộc

11

03

NNEL.501

Phương pháp Nghiên cứu khoa học trong Ngôn ngữ học (Research Methods in Linguistics)

03

04

NNPA.507

Ngôn ngữ học đại cương (General Linguistics)

02

05

NNEL.502

Âm vị học (Phonology)

02

06

NNEL.503

Ngữ nghĩa học (Semantics)

02

07

NNEL.504

Cú pháp học (Syntax)

02

*

Học phần tự chọn (chọn 05 trong 12 tín chỉ dưới đây)

05/12

08

NNEL.505

Tương tác ngôn ngữ (Language Contact)

02

09

NNEL.506

Nghiên cứu dịch thuật (Translation Studies )

02

10

NNPA.505

Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội (Language, Culture and Society)

02

11

NNEL.507

Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics )

03

12

NNEL.508

Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural Communication)

03

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

28

*

Học phần bắt buộc

18

13

NNEL.509

Lịch sử Ngôn ngữ học (History of Linguistic Studies)

03

14

NNEL.510

Ngôn ngữ học tri nhận (Cognitive Linguistics)

03

15

NNPA.523

Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis )

03

16

NNPA.517

Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)

03

17

NNEL.511

Ngôn ngữ học chức năng (Functional Linguistics)

03

18

NNEL.512

Ngữ dụng học (Pragmatics)

03

*

Học phần tự chọn (chọn 10 trong 14 tín chỉ dưới đây)

10/14

19

NNPA.522

Các loại tiếng Anh trên thế giới ( World Englishes)

03

20

NNPA.508

Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

03

21

NNEL.513

Tu từ học (Stylistics)

02

22

NNEL.514

Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus linguistics )

02

23

NNEL.515

Tâm lý học ngôn ngữ (Psycho-linguistics)

02

24

NNEL.516

Xã hội học ngôn ngữ (Sociolinguistics)

02

D

PHẦN TỐT NGHIỆP

 

25

NNEL.517

Luận văn tốt nghiệp

09

 

TỔNG CỘNG A+B+C+D

60

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ

  • Học phí toàn khóa: Liên hệ

 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

 

 

Đánh giá khóa học

0
Chất lượng chương trình
4.9
Môi trường đào tạo
4.7
Giá trị bằng cấp
4.1
Chất lượng quản lý
4.5
Trang thiết bị, cơ sở vật chất
4.5
Hoạt động đào tạo
4.5
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet