Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (16640)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Nơi học:
Thừa Thiên Huế
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Edunet, trường học, Đăng kýChương trình học gắn với thực tiễn
Edunet, trường học, Đăng ký Trường thành viên của ĐH Huế
Edunet, trường học, Đăng kýMở rộng hợp tác quốc tế
Edunet, trường học, Đăng kýĐội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành
Edunet, trường học, Đăng ký93% sinh viên làm việc đúng ngành

 

  • Chương trình này nhằm đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý Luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh có kiến thức chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh; có thể nắm vững, phát triển và biết cách ứng dụng một cách thích hợp các kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh hiện đại của thế giới vào thực tế giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông chuyên ngữ Việt Nam; có khả năng tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.
  • Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh có thể thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu, quản lý ở các cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông trung học hoặc các cơ quan nghiên cứu, đào tạo hoặc các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực có kỹ năng ngoại ngữ. Học viên có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học để đạt học vị Tiến sỹ.
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh gồm 60 tín chỉ.

  

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  • Hình thức đào tạo: Chính quy 
  • Thời gian đào tạo:  2 năm

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

  • Điều kiện ngoại ngữ:Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau đây:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đã được Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
b) Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông báo 4/8 số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác quy định tại Phụ lục III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;
d, Người dự tuyển chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi xét tuyển (Đại học Huế sẽ thông báo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ làm điều kiện xét tuyển sau).

  • Điều kiện văn bằng đại học: Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học là ngành gần hoặc khác với ngành đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ, người dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến thức theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;
c) Người dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập đã được đăng tải trên tạp chí hoặc kỉ yếu hội nghị khoa học có phản biện;
d) Người dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của các ngành quản trị và quản lí phải có bằng tốt nghiệp đại học liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị và quản lí hoặc đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành dự tuyển;
đ) Người dự tuyển vào các chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải đáp ứng với quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 7 của Quy định tổ chức và quản lí chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-ĐHH ngày 06/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Hình thức dự tuyển

  • Xét tuyển

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ST T

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

A

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

07

01

NN.PA.501

Triết học

04

02

NN.PA.502

Ngoại ngữ

03

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

16

 

* Học phần bắt buộc

11

03

NN.PA.503

Phương pháp NCKH trong dạy - học ngoại ngữ

03

04

NN.PA.504

Viết tiếng Anh học thuật

03

05

NN.PA.505

Ngôn ngữ, văn hóa, xã hội

02

06

NN.PA.506

Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh

03

 

* Học phần tự chọn (chọn 02 trong 04 học phần dưới đây)

5/10

07

NN.PA.507

Ngôn ngữ học đại cương

02

08

NN.PA.508

Tiếng Anh chuyên ngành

02

09

NN.PA.509

Phát triển năng lực ngữ dụng

03

10

NN.PA.510

Phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa

03

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

28

 

* Học phần bắt buộc

18

11

NN.PA.511

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

03

12

NN.PA.512

Tiếp thụ ngôn ngữ hai

03

13

NN.PA.513

Biên soạn tài liệu dạy-học tiếng Anh

03

14

NN.PA.514

Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ

03

15

NN.PA.515

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

03

16

NN.PA.516

Phát triển nghiệp vụ (reflective + practicum)

03

 

* Học phần tự chọn (chọn 04 trong 08 học phần dưới đây)

10/20

17

NN.PA.517

Ngôn ngữ học đối chiếu

02

18

NN.PA.518

Phân tích ngôn ngữ người học

02

19

NN.PA.519

Phương pháp giảng dạy lớp đông

02

20

NN.PA.520

Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ tiểu học

03

21

NN.PA.521

Phương pháp dự án và nhiệm vụ trong GD ngoại ngữ

03

22

NN.PA.522

Các loại tiếng Anh trên thế giới

03

23

NN.PA.523

Phân tích diễn ngôn

02

24

NN.PA.524

Ứng dụng công nghệ thông tin trong GD ngoại ngữ

03

D

NN.PA.525

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

9

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ (A+B+C+D)

60

 

HỌC PHÍ

  • Học phí toàn khóa: Liên hệ

 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

 

 
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet