Các khoa đào tạo tốt nhất của Viện Đại Học Mở Hà Nội

08/07/2019
Viện đại học mở Hà Nội phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, đa phương thức trong đó chú trọng đào tạo từ xa, có vị trí xứng đáng trong hệ thống các trường đại học mở Châu Á

Viện đại học mở Hà Nội phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, đa phương thức trong đó chú trọng đào tạo từ xa, có vị trí xứng đáng trong hệ thống các trường đại học mở Châu Á, thông qua nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, vì một nền giáo dục đại học đại chúng, một xã hội học tập và học tập suốt đời. Với sứ mạng “Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế”.

Quy mô đào tạo của Viện đại học mở Hà Nội gồm các chương trình đào tạo: đào tạo chính quy, đào tạo sau đại học, đào tạo từ xa, văn bằng 2 liên thông chính quy, đào tạo quốc tế, đào tạo ngắn hạn với các ngành và chuyên ngành:

- Ngành thương mại điện tử

- Ngành thiết kế công nghiệp

- Ngành ngôn ngữ anh

- Ngành luật kinh tế

- Ngành luật quốc tế

- Ngành luật

- Ngành công nghệ sinh học

- Ngành công nghệ thực phẩm

- Ngành công nghệ thông tin

- Ngành quản trị kinh doanh

- Ngành kế toán

- Ngành tài chính ngân hàng

- Ngành kiến trúc

- Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

- Ngành ngôn ngữ trung quốc

- Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc Viện đại học mở Hà Nội.

Các khoa đào tạo tốt nhất của viện đh mở hà nội:

Edunet tổng hợp thông tin các ngành có chất lượng đào tạo tốt nhất của viện đại học mở hà nội để cùng chia sẻ với các bạn học viên Viện đại học mở Hà Nội đoàn kết cùng nhau cố gắng.

- Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Ngành thiết kế công nghiệp

- Ngành luật

- Ngành kiến trúc

- Ngành ngôn ngữ anh

- Ngành ngôn ngữ trung quốc

- Ngành luật kinh tế

- Ngành công nghệ thông tin

- Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Viện đại học mở hà nội – đào tạo từ xa:

Viện đh mở hà nội là đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, thành lập từ năm 1993 Viện đại học mở Hà Nội đã sớm thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Trong quá trình xây dựng và phát triển, viện đại học mở hà nội là đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu, thử nghiệm mô hình giáo dục mở và đào tạo từ xa. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo, viện đh mở hà nội đã xây dựng được mô hình giáo dục không tập trung, đáp ứng nhu cầu học tập của từng người dân tiếp cận với giáo dục đại học mọi lúc, mọi nơi đúng như chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Viện đại học mở hà nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao. Theo số liệu điều tra sinh viên tốt nghiệp năm 2016, tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đã có việc làm trong vòng 01 năm đầu tiên đạt tỷ lệ trung bình 97,25%.

Các bạn học viên có thể tham khảo chi tiết viện đại học mở hà nội khoa từ xa qua website edunet của chúng tôi, nếu có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi ngay số 1900 989961. Edunet còn mang lại cho các học viên mức học phí ưu đãi khi đăng ký các chương trình đào tạo của viện đại học mở hà nội qua website edunet.

Nguồn: Edunet