Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SRH Fernhochschule – The Mobile University University of Northampton
Chương trình: Thạc sĩ Global MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao Quản trị kinh doanh (Executive MBA)
Học phí: 200.000.000 đ 280.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. HCM TP. HCM
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: FIBAA QAA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:18 tháng 18 tháng
Dự kiến khai giảng:Linh động Tháng 3,6,9,12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet