Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SRH Fernhochschule – The Mobile University City University of Seattle
Chương trình: Thạc sĩ Global MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA
Học phí: 200.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. HCM Seattle, United States
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: FIBAA Không đề cập
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:18 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Khai giảng liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet