Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SRH Fernhochschule – The Mobile University Benedictine University
Chương trình: Thạc sĩ Global MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 200.000.000 đ 304.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. HCM Hà Nội
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: FIBAA HLC-NCA
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Trong tuần
Thời lượng đào tạo:18 tháng 18 tháng
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet