Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
HCERES, CTI, AUN-QA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Nơi học:
Hà Nội

61 năm

 

 

 20.000+ Giảng viên

 

30.600+ học viên

 

HCERES, CTI, AUN-QA

 

Đứng đầu Việt Nam theo xếp hạng Scimago 

730.000 đầu sách các loại

 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Định hướng ứng dụng: 60 TC

Định hướng nghiên cứu:  60 TC.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 3341/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung Định hướng ứng dụng Định hướng Nghiên cứu
Phần 1. Kiến thức chung (Triết học, Tiếng Anh) 9 9
Phần 2. Kiến thức cơ sở Kiến thức cơ sở bắt buộc 15
Kiến thức cơ sở tự chọn 6 6
Phần 3. Kiến thức chuyên ngành Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 12 8
Kiến thức chuyên ngành tự chọn 9 7
Phần 3. Luận văn 9 15

DANH MỤC HỌC PHẦN

  • Danh mục học phần của chuyên ngành
NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ KHỐI LƯỢNG
HỌC PHẦN CHO CẢ THẠC SĨ KHOA HỌC VÀ THẠC SĨ KỸ THUẬT
Kiến thức chung (9TC) SS6011 Triết học 3 3 (3-1-0-6)
FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12)
Kiến thức cơ sở bắt buộc (15 TC) IT5310 Tính toán phân tán 3 3(3-1-0-6)
IT5320 Tích hợp dữ liệu và XML 3 3(3-1-0-6)
IT5330 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện 3 3(3-1-0-6)
IT5340 Tìm kiếm và trình diễn thông tin 3 3(3-1-0-6)
IT5350 Xử lý thông tin mờ 3 3(3-1-0-6)
Kiến thức cơ sở tự chọn (6 TC)  IT5360 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 3(3-1-0-6)
IT5370 Quản trị dự án 2 2(2-1-0-4)
IT5530 Hệ thống hướng tác tử 2 2(2-1-0-4)
IT5390 Học máy 2 2(2-1-0-4)
 
Chuyên ngành bắt buộc (6 TC ) IT6300 Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến
Advanced database systems
3 3(2,5-1-0-6)
IT6321 Khai phá dữ liệu
Data mining
3 3(2,5-1-0-6)
HỌC PHẦN CHO THẠC SĨ KHOA HỌC
Chuyên ngành bắt buộc ( 2 TC ) IT6311 Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện 2 2(1.5-1-0-4)
Chuyên ngành tự chọn (7TC) IT6360 Kỹ nghệ tri thức
Knowledge Engineering
3 3(2,5-1-0-6)
IT6365 Công nghệ Web ngữ nghĩa
Semantic Web Technologies
3 3(2,5-1-0-6)
IT6372 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao
Advanced Natural Language
Processing
3 3(2,5-1-0-6)
IT6375 Suy diễn tự động
Automated Deduction
3 3(2,5-1-0-6)
IT6381 Logic mờ và ứng dụng
Fuzzy Logic and Applications
3 3(2,5-1-0-6)
IT6385 Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn
Big data storage and analytics
3 3(2,5-1-0-6)
Luận văn IT6420 Luận văn tốt nghiệp
Master thesis
15 15(0-2-30-50)
HỌC PHẦN CHO THẠC SĨ KỸ THUẬT
Chuyên ngành bắt buộc (6TC) IT6331 Các mô hình và kiến trúc hệ thống Thông tin quản lý
Enterprise Models
3 3(2,5-1-0-6)
IT6341 Hệ trợ giúp quyết định tiên tiến
Advanced Decision Support System
3 3(2,5-1-0-6)
Chuyên ngành tự chọn (9TC) IT6350 Quản trị tri thức
Knowledge Management
3 3(2,5-1-0-6)
IT6390 Web ngữ nghĩa
Semantic Web
3 3(2,5-1-0-6)
IT6750 An toàn và bảo mật thông tin
Computer and Information Security
3 3(2,5-1-0-6)
IT6400 Hệ thống thông tin địa lý
GIS
3 3(2,5-1-0-6)
IT6405 Quản trị các hệ thống thông tin
Information System Management
3 3(2,5-1-0-6)
IT6412 Quản  trị  dữ  liệu  trong  môi  trường phân tán
Distributed Data Management
3 3(2,5-1-0-6)
IT6500 Điện toán đám mây
Cloud computing
3 3(2,5-1-0-6)
Luận văn IT6425 Khóa luận tốt nghiệp 9 9(0-2-16-40)

 

  • Danh mục học phần bổ sung kiến thức

 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ KHỐI LƯỢNG
Bổ sung kiến thức IT3090 Cơ sở dữ liệu 3 3(3-1-0-6)
IT3080 Mạng máy tính 3 3(3-1-0-6)

 

ĐÁNH GIÁ

  • Thang điểm

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.

Thang điểm 10 (điểm thành phần) Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt* Từ 8,5 Đến 10 A 4
Từ 7,0 đến 8,4 B 3
Từ  5,5 đến 6,9 C 2
Từ 4,0 đến  5,4 D 1
Không đạt Dưới 4,0 F 0

*Riêng Luận văn tốt nghiệp: Điểm từ C trở lên mới được coi là đạt.

  • Theo định hướng ứng dụng

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Hệ thống thông tin theo định hướng nghiên cứu có được:

+ Kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức kỹ thuật cơ sở liên ngành, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Hệ thống thông tin.

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng tự tìm học, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của Công nghệ thông tin

+ Kỹ năng thành thạo về phân tích và tổng hợp các vấn đề nghiên cứu trong Hệ thống thông tin, phát hiện vấn đề và ứng dụng các kiến thức chuyên ngành và liên ngành giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế.

+ Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

+ Khả năng đáp ứng các yêu cầu của thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Hệ thống thông tin.

+ Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Hệ thống thông tin theo định hướng ứng dụng có khả năng:

+ Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Hệ thống thông tin.

+ Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng Hệ thống thông tin.

+ Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành Hệ thống thông tin cần thiết cho thực tế công việc.

+ Làm việc trong một môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các dự án Hệ thống thông tin.

+ Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Theo định hướng nghiên cứu

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Hệ thống thông tin theo định hướng nghiên cứu có được:

+ Kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức kỹ thuật cơ sở liên ngành, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Hệ thống thông tin.

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng tự tìm học, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của Công nghệ thông tin

+ Kỹ năng thành thạo về phân tích và tổng hợp các vấn đề nghiên cứu trong Hệ thống thông tin, phát hiện vấn đề và ứng dụng các kiến thức chuyên ngành và liên ngành giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế.

+ Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

+ Khả năng đáp ứng các yêu cầu của thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Hệ thống thông tin.

+ Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc t

 

Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet