Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

University of Bolton


Quốc gia: UNITED KINGDOM
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: A676 Deane Rd, Bolton BL3 5AB, United Kingdom

University of Bolton đã được trao quyền cấp bằng giảng dạy vào năm 1991 và cấp bằng nghiên cứu vào năm 1995, được trao trạng thái đại học vào năm 2004.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet