Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Nguyễn Tất Thành


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ra đời năm 1999, trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi đó lấy tên gọi là Trung tâm đào tạo Công nhân may thuộc Công ty Dệt may Sài Gòn. Đến năm 2002, trường đổi tên thành Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ Bán công

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet