Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

University of Sannio


Quốc gia: Các nước khác
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: Benevento, Ý

Đại học Sannio (tiếng Ý: Università degli Studi del Sannio, UNISANNIO) là một trường đại học nằm ở Benevento, miền nam nước Ý.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet