MỨC HỌC PHÍ ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM HỌC 2019 -2020

24/07/2019
Đây là một số thông tin về mức học phí Đại học ngoại thương Hà Nội 2019 - 2020 giúp các thí sinh có thể lựa chọn được trường phù hợp với mình.

Học phí cũng là một trong những tiêu chí của các tân sinh viên trong việc chọn trường phù hợp với khả năng, tiềm lực kinh tế của bản thân và gia đình. Dưới đây là một số thông tin về mức học phí Đại học ngoại thương Hà Nội 2019 - 2020 giúp các thí sinh có thể lựa chọn được trường phù hợp với mình.

So với học phí năm học 2018- 2019 2019 đối với chương trình đại trà là: 18.3 triệu đồng/sinh viên/năm, học phí Đại học ngoại thương Hà Nội  năm học 2019 - 2020 được dự kiến sẽ tăng nhẹ. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều thu theo mức 400.000đ/tín chỉ (khoảng 15,65 triệu đồng/năm).

Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 55 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản,chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 33 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo, do có tiến độ nhập học đặc thù nên thời hạn thu nộp học phí được quy định riêng. Các đơn vị phụ trách triển khai chương trình liên kết đào tạo có trách nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt thời hạn nộp học phí trước khi thông báo chính thức cho sinh viên/học viên.

Trường Đại học Ngoại thương thu học phí được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đăng ký học trong 1 học kỳ. Mức học phí chương trình học năm học này thu trên 1 tín chỉ học phí, chính vì thế mà mỗi ngành có mỗi mức thu khác nhau theo số tín chỉ mà mình sẽ học. Mức học phí học lại lần 2 của sinh viên/ học viên các loại hình đào tạo được xác định theo mức học phí học lần 1 tính theo tín chỉ (đối với sinh viên) hoặc theo tiết học đối với học viên. Mức học phí của sinh viên hệ đào tạo chính quy thuộc diện kéo dài thời gian học tập được xác định bằng mức học phí của hệ đào tạo chính quy tương đương của khóa dự kiến tốt nghiệp cùng thời gian. 

Trong thời gian thu học phí, Phòng/Ban Kế hoạch - Tài chính của trường Đại học Ngoại thương có thể tạm dừng đột xuất để phục vụ cho công tác kiểm soát, tổng hợp, báo cáo học phí, nhập học khoá học mới của các loại hình đào tạo... Trong những trường hợp đột xuất trên, Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính phải có thông báo tại bảng tin chính thức của Phòng/Ban. Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Mức học phí mỗi năm không ổn định, sẽ thay đổi theo từng năm. Mức học phí của năm học (N)-(N+1) được áp dụng bắt đầu ngày 01 tháng 07 của năm (N) và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm (N+1).

=> Xem ngay thông tin về các khoa, ngành học cực hot của trường đại học Ngoại Thương tại Edunet nhé: https://edunet.vn/chi-tiet-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-1101