Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Quản trị Khách sạn

Cử nhân Quản trị Khách sạn

Pearson PLC

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Pearson
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2,4 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 9
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 105.000.000 đ
Cử nhân Quản trị du lịch & khách sạn

Cử nhân Quản trị du lịch & khách sạn

University Of Greenwich

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
QAA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Edunet, trường học, Đăng kýCT thực tập đặc biệt tại Doanh nghiệp
Edunet, trường học, Đăng kýTop 10 trường tại Anh
Edunet, trường học, Đăng kýKiểm định: QCF & QAA
Edunet, trường học, Đăng ký1000+ giảng viên
Edunet, trường học, Đăng ký38.000+ sinh viên
Edunet, trường học, Đăng ký98% sinh viên đi làm ngay
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet