Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Điều hành cao cấp - EMBA

Thạc sĩ Điều hành cao cấp - EMBA

Đại học Ngoại thương

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Trường cấp bằng Thạc sĩ chính ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
1,5 năm - 2 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: 48.000.000 đ
Thạc sĩ Quản trị tài chính (MFM)

Thạc sĩ Quản trị tài chính (MFM)

Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
24 tháng
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Edunet, trường học, Đăng ký40+ đối tác nước trong và ngoài nước
Edunet, trường học, Đăng kýSinh viên từ 30 quốc gia trên thế giới
Edunet, trường học, Đăng ký431 Giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học
Edunet, trường học, Đăng kýCó 4 cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Edunet, trường học, Đăng kýQuy mô đào tạo 4.500+ SV, HV
Edunet, trường học, Đăng ký93% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet