Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Trung Cấp
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
02/05; 02/07 & 06/08
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: Liên hệ
Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Trung Cấp
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
24 tháng
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Edunet, trường học, Đăng kýĐạt Kiểm định chất lượng dạy nghề.
Edunet, trường học, Đăng kýChương trình học gắn với thực tiễn
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất được đầu tư hiện đại
Edunet, trường học, Đăng kýMở rộng hợp tác quốc tế
Edunet, trường học, Đăng kýĐạt nhiều danh hiệu, khen thưởng
Edunet, trường học, Đăng ký90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet