Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng Nguyễn Trường Tộ hay còn gọi là trường cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ THPT/THCS.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet