Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: University of Sunderland Saxion University of Applied Sciences
Chương trình: Cử nhân tài chính - ngân hàng Cử nhân Tài chính và kiểm soát
Học phí: 295.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tổ chức Kiểm định Đại học Anh quốc (Quality Assurance Agency for Higher Education- QAA) Không đề cập
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng: Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet