Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Tiến sĩ Kinh tế và tài nguyên biển

Đại học Nha Trang (16764)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Tiến sĩ
Kiểm định:
CEA VNU-HCM
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Nơi học:
Khánh Hòa
Edunet, trường học, Đăng ký Đạt kiểm định CEA-VNU HCM
Edunet, trường học, Đăng ký 109 đối tác hợp tác nước ngoài
Edunet, trường học, Đăng kýGiảng viên uy tín & tâm huyết với nghề
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Edunet, trường học, Đăng kýĐào tạo 15.000+ sinh viên
Edunet, trường học, Đăng ký93% sinh viên làm việc đúng ngành

 

 • Mục tiêu của chương trình tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có  ý nghĩa về khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và quản lý tài nguyên biển.
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ.

  

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo:  3 năm cho hình thức toàn thời gian, 4 năm cho hình thức không tập trung.

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

A. Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thùphù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ; d) Có đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

B. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 46 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận, hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố, cấp trong thời hạn 2 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

C. Người học là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đăng ký dự tuyển các chương trình có hỗ trợ học bổng hoặc chi phí nghiên cứu hoặc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có thể được yêu cầu năng lực ngoại ngữ cao hơn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 theo quy định của Ban chủ nhiệm chương trình của từng ngành đào tạo được công bố trong Đề án tuyển sinh.

D. Việc xét tuyển người nước ngoài làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Nha Trang được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức dự tuyển

 • Xét tuyển thông qua hồ sơ

Hồ sơ dự tuyển

 • Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, thạc sĩ, kèm theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang.
 • Đề cương nghiên cứu (theo mẫu đăng trên trang thông tin điện tử của ĐHNT/ĐTSĐH; Thí sinh được đề xuất tối đa 2 người hướng dẫn, tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo Điều 40 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang. -
 • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
 • Công văn hoặc Quyết định cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng viên chức, người lao động. 
 • Các tài liệu liên quan khác được quy định chi tiết trong thông báo tuyển sinh hàng năm do Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang quyết định.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian

Tên học phần

Số tín chỉ

Giảng viên/ Chuyên ngành

Cơ quan công tác

1.Các học phần bắt buộc

4

 

 

Năm I

 

 

 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Research Methodology

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

PGS.TS. Hồ Huy Tựu PGS.TS. Lê Kim

Long

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

PGS. TS. Lê Chí

Công

Trường Đại học Nha Trang

Năm I

 

 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Natural Resource Economics

2

GS.TS. Claire Armstrong

TS. Nguyễn Ngọc Duy

PGS. TS. Lê Kim

Long

PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc

Đại học UiT The Artic Univeristy of Norway Trường Đại học Nha Trang

2. Các học phần tự chọn

8

 

 

Khối kiến thức về kinh tế

Năm I

Kinh tế vi mô nâng cao

Advanced Microeconomics

2

PGS. TS. Lê Kim

Long

Trường Đại học Nha Trang

Năm I

Kinh tế lượng nâng cao

Advanced Ecnometrics

2

PGS. TS. Lê Kim

Long

TS. Nguyễn Ngọc Duy

Trường Đại học Nha Trang

Năm I

Kinh tế học thí nghiệm Experimental Economics

2

TS. Godwin Kofi Vondolia

GS.TS. Akhmad Fauzi

Đại học Cape Coast, Ghana

Đại học IPB, Indonesia

Năm I

Đánh giá giá trị tài nguyên và môi trường Valuing Environmetal and Natural Resources

2

TS. Godwin Kofi Vondolia

PGS. TS. Quách Thị Khánh Ngọc

Đại học Cape Coast, Ghana Trường Đại học Nha

Trang

3. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

10

Danh sách các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng thực hiện được đính kèm trong Chương trình đào tạo

Năm II

Tiểu luận tổng quan

4(0-4)

Năm II

Chuyên đề tiến sĩ 1

3(0-3)

Năm II

Chuyên đề tiến sĩ 2

3(0-3)

4. Luận án tiến sĩ

72

Từ Năm III

Luận án tiến sĩ

72

 

HỌC PHÍ

 • Học phí toàn khóa: Liên hệ

 

Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

 
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet