Trường đại học cần thay đổi cách đào tạo

08/11/2019
Để giảm số lao động trình độ đại học đang thất nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học cần đổi mới mô hình quản trị, kết hợp với doanh nghiệp cùng đào tạo.

 

Tại hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18 do Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực, Đại học Ngoại thương và Học viện Viettel tổ chức ngày 6/11, TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) dẫn số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy hiện có 125.000-135.000 trên tổng số 5.000.000 lao động trình độ đại học của Việt Nam không có việc làm.

 

Bà Phụng lý giải do chất lượng giáo dục đại học chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Mô hình quản trị giáo dục đại học chưa đổi mới, chất lượng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất được cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế, lý thuyết và thực hành còn xa rời nhau.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng phát biểu tại hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18. Ảnh: Đại học Ngoại thương


Vụ trưởng Giáo dục Đại học đề xuất bốn giải pháp. Thứ nhất, cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo đổi mới mô hình quản trị theo hướng tiên tiến, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng viên và cán bộ quản lý. Thứ hai là phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng nước ngoài và tập trung các ngành thế mạnh.TS Phụng khẳng định, trong bối cảnh tiến bộ khoa học diễn ra nhanh chóng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là một trong ba giải pháp chiến lược, mang tính đột phá để tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, đổi mới giáo dục đại học được coi là giải pháp trọng tâm. 

 

Thứ ba là kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động. Cuối cùng cần đẩy mạnh giao lưu, trao đổi và hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, thu hút giảng viên Việt kiều và người nước ngoài, du học sinh tham gia các chương trình giảng dạy, đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt là chương trình chất lượng cao.

 

TS Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel, cho rằng phải có sự đổi mới và gắn kết giữa doanh nghiệp với trường đại học. Hiện có một sự dịch chuyển "khá thú vị" khi doanh nghiệp đang cố gắng trở thành các tổ chức học tập để bù đắp kiến thức sinh viên thiếu hụt và trường đại học đang nỗ lực đưa yêu cầu, sự ảnh hưởng của doanh nghiệp đến gần hơn với các bài giảng.