Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Công nghệ thông tin - Trực tuyến

Cử nhân Công nghệ thông tin - Trực tuyến

Đại học Mở Hà Nội

4
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Từ xa / trực tuyến
Thời gian học:
Linh động
Thời lượng đào tạo:
4 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
Linh hoạt
Học phí công bố: 37.200.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet