Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân quản trị kinh doanh (chuyên ngành tài chính)

Cử nhân quản trị kinh doanh (chuyên ngành tài chính)

Niels Brock Copenhagen Business College

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Chương trình được Bộ Giáo dục ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
4 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Học phí công bố: 316.050.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet