Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Niels Brock Copenhagen Business College


Quốc gia: Các nước khác
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: Nørre Voldgade 34, 1358 København, Đan Mạch

Niels Brock Copenhagen Business College

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet