Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Kế toán - Hướng ứng dụng

Thạc sĩ Kế toán - Hướng ứng dụng

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Na ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 24.300.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet