Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
> Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Quốc gia: Việt Nam

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

 

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet