Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet