Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Tiến sĩ
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet