Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Văn thư hành chính

Cử nhân Văn thư hành chính

Cao đẳng Công nghệ và Du lịch

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân thực hành
Kiểm định:
Bộ Lao động – Thương binh và X ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 11, 12
Địa điểm đào tạo:
Tỉnh Long An
Học phí công bố: 30.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet