Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cao đẳng Công nghệ và Du lịch


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Rành, P.7, TP.Tân An, Long An

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch hay còn gọi là trường Cao đẳng Công nghệ LADEC là trường đào tạo sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet