Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Luật Kinh tế - Chuẩn quốc tế

Cử nhân Luật Kinh tế - Chuẩn quốc tế

Đại học Nguyễn Tất Thành

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3.5 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 156.200.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet