Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Ngôn ngữ Nhật

Cử nhân Ngôn ngữ Nhật

Trường đại học Nguyễn Trãi

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
4 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 88.200.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet