Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Na ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 13.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet