Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Chuyên viên Thiết kế đồ họa

Chuyên viên Thiết kế đồ họa

Học viện Công nghệ & Nội dung số VTC

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Chứng chỉ
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Linh động
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 9
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội, HCM, Đà Nẵng
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế
Edunet, trường học, Đăng kýChương trình đào tạo tiên tiến
Edunet, trường học, Đăng ký#1 Đào tạo Công nghệ & Nội dung số 2015
Edunet, trường học, Đăng kýCơ hội học tại Singapore và Anh Quốc
Edunet, trường học, Đăng kýHọc dự án thật, thực tập tại các công ty
Edunet, trường học, Đăng ký98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
Học phí công bố: 88.000.000 đ
Học phí ưu đãi 87.000.000 ₫
Chuyên viên Hoạt hinh 3D (Diễn hoạt 3D)

Chuyên viên Hoạt hinh 3D (Diễn hoạt 3D)

Học viện Công nghệ & Nội dung số VTC

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Chứng chỉ
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Linh động
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội, HCM, Đà Nẵng
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế
Edunet, trường học, Đăng kýChương trình đào tạo tiên tiến
Edunet, trường học, Đăng ký#1 Đào tạo Công nghệ & Nội dung số 2015
Edunet, trường học, Đăng kýCơ hội học tại Singapore và Anh Quốc
Edunet, trường học, Đăng kýHọc dự án thật, thực tập tại các công ty
Edunet, trường học, Đăng ký98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
Học phí công bố: 88.000.000 đ
Học phí ưu đãi 87.000.000 ₫
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet