Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông

Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (11511)

5
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Tiến sĩ
Kiểm định:
AUN-QA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Linh động
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Nơi học:
Hà Nội
Edunet, trường học, Đăng kýThành lập năm 1999
Edunet, trường học, Đăng kýAUN-QSA
Edunet, trường học, Đăng ký61% GV đạt trình độ Tiến sĩ trở lên
Edunet, trường học, Đăng kýTỉ lệ tốt nghiệp đại 96%
Edunet, trường học, Đăng ký96% tốt nghiệp có việc làm ngay
Edunet, trường học, Đăng ký>50 đại học trên thế giới
 • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên cơ sở của Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và trên cơ sở tham khảo chương trình đào taọ tiến sĩ của một số trường đại học trong và ngoài nước.
 • Chương trình này nhằm mục đích giúp nghiên cứu sinh (NCS) hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có kiến thức rộng về các ngành liên quan; hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết. Nội dung chương trình còn có tác dụng hỗ trợ nghiên cứu sinh tự học những kiến thức nền tảng, nắm vững các học thuyết và lý luận của ngành, chuyên ngành; các kiến thức có tính ứng dụng của chuyên ngành; phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.

 

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức đào tạo: chính quy

Thời gian đào tạo: 3 năm

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên
 • Có đủ sức khỏe để học tập
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/ chuyên ngành đúng, ngành/ chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/ chuyên ngành gần với ngành/ chuyên ngành đăng kí dự tuyển
 • Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành
 • Trong thời hạn 03 năm ( 36 tháng) tính đến ngành đăng kí dự tuyển là tác giải hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 bài báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/ liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/ báo cáo khoa học
 • Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu, giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước, mục tieu nghiên cứu, một số nội dung nghiên cứu chủ yếu, phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được, lí do lựa chọn đơn vị đào tạo, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.
 • Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
 • Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển
 • Đối với nhà khoa học đáp ứng đủ các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồn gý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh
 • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh
 • Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc Gia Hà Nội phê duyệt:
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 do một tổ chức khảo thi được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển.
  • Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
  • Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp
  • Trong các trường hợp trên, nếu không phải là Tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng Tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng Tiếng anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng Tiếng anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
 • Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên ngành đào tạo
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo
 • Người dự tuyển là công dân nước ngoài thực hiện theo văn bản Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội ( ban hành kèm theo Quyết định số 4299/QĐ – ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN)

Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần:

 • Danh mục các ngành/chuyên ngành phù hợp: Các ngành/chuyên ngành trong nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; các ngành/chuyên ngành Kỹ thuật máy tính, Điện tử-viễn thông. 
 • Danh mục các ngành/chuyên ngành gần: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ hàng không vũ trụ..
 • Các trường hợp đặc biệt khác: Do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của đơn vị đào tạo thành lập tiểu ban chuyên môn xem xét, quyết định.

Hình thức tuyển sinh

 • Xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn đăng ký dự tuyển;
 • Sơ yếu lí lịch cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 • Đề cương nghiên cứu;
 • Thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học;
 • Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo.
 • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ

STT

Mã học phần

Tên học phần ( ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Phần 1. Các học phần bổ sung

 

I. Khối kiến thức chung

3

 

 

 

1

PHI 5001

Triết học
Philosophy

3

45

0

0

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành        39

II.1

Các học phần bắt buộc

 18

 

 

 

2

INT 6120

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Scientific Research Methodology

3

30

0

15

3

ELT 6051

Mô hình hóa và mô phỏng nâng cao
Advanced Modellng and Simulation

3

15

15

15

4

ELT 6052

Xử lý tín hiệu số nâng cao
Advanced Digital Signal Processing

3

30

6

9

5

ELT 6056

Quá trình ngẫu nhiên
Stochastic Processes

3

30

0

15

6

ELT 6074

Lý  thuyết thông tin và mã hóa
Information theory and coding

3

30

0

15

7

ELT 6075

Truyền thông và mạng máy tính nâng cao
Advanced Communications and Networking

3

30

6

9

II.2. Các học phần tự chọn

21/54

 

 

 

8

ELT 6057

Điện tử cho truyền thông
Electronics for communications

3

30

15

0

9

ELT 6058

Kỹ thuật siêu cao tần
Microwave engineering

3

20

10

15

10

ELT 6059

Lý thuyết và kỹ thuật anten
Antenna theory and techniques

3

20

10

15

11

ELT 6060

Mạng truyền thông công nghiệp
Industrial communication networks

3

30

0

15

12

ELT 6061

Thiết kế mạch tích hợp số
Digital integrated circuits design

3

30

0

15

13

ELT 6062

Thiết kế mạch tích hợp tương tự CMOs
Analog CMOS integrated circuits design

3

30

0

15

14

ELT 6076

Các vấn đề hiện đại của công nghệ điện tử
Advanced topics in electronics engineering

3

15

0

30

15

ELT 6077

Mã hóa ảnh và video
Image and video Coding

3

30

0

15

16

ELT 6078

Mạng không dây adhoc và ứng dụng
Ad hoc wireless networks and applications

3

30

0

15

17

ELT 6079

Mạng truyền thông di động nâng cao
Advanced mobile communications networks

3

30

0

15

18

ELT 6080

Quản trị và chuyển giao công nghệ
Technology management and transfer

3

30

0

15

19

ELT 6081

Quy hoạch mạng viễn thông
Telecommuications network planning

3

30

0

15

20

ELT 6082

Thực tập phòng thí nghiệm cho viễn thông
Laboratory practice for communications

3

0

45

0

21

ELT 6083

Truy xuất thông tin đa phương tiện
Multimedia Information retrieval

3

30

0

15

22

ELT 6084

Truyền thông đa phương tiện
Multimedia communications

3

30

0

15

23

ELT 6085

Truyền thông quang nâng cao
Advanced optical commications

3

30

0

15

24

ELT 6086

Truyền thông số nâng cao
Advanced digital communications

3

30

6

9

25

ELT 6087

Truyền thông vô tuyến nâng cao
Advanced wireless communications

3

30

0

15

Phần 2. Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan   

I

 

Các học phần

9

 

 

 

I.1

 

Bắt buộc

7

 

 

 

26

INT 8030

Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học
Research methods and technical writing

3

30

0

15

27

ELT 8030

Các chủ đề lựa chọn của Kỹ thuật viễn thông
Selected topics in communications engineering

4

40

0

20

I.2

Tự chọn

 2/4

 

 

 

28

ELT 8031

Mạng truyền thông vô tuyến tiên tiến

2

30

0

0

29

ELT 8032

Mạng truyền thông hiệu năng cao
High performance communication networks

2

30

0

0

II

Chuyên đề tiến sĩ

6

 

 

 

30

ELT 8027

Chuyên đề nghiên cứu 1
Subtheme 1

2

0

0

30

31

ELT 8028

Chuyên đề nghiên cứu 2
Subtheme 2

2

0

0

30

32

ELT 8029

Chuyên đề nghiên cứu 3
Subtheme 3

2

0

0

30

III.Tiểu luận tổng quan

 2

 

 

 

33

ELT 8018

Tiểu luận tổng quan
Research perspective report

2

0

0

30

Phần 3. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

34

 

NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn

 

 

 

 

Phần 4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo 

35

 

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.
NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định
NCS phải tham gia các hoạt động sau: Trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập hoặc hướng dẫn 02 khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức

 

 

 

 

Phần 5. Luận án tiến sĩ

 

 

 

 

38

ELT 9001

Luận án tiến sĩ
PhD Dissertation

80

 

 

 

 

 

Tổng cộng

139

 

 

 

 

 • Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần

STT

Mã học phần

Tên học phần ( ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Phần 1. Các học phần bổ sung

 

I. Tự chọn

9/33

 

 

 

1

ELT 6051

Mô hình hóa và mô phỏng nâng cao
Advanced Modellng and Simulation

 3

15

15

15

2

ELT 6052

Xử lý tín hiệu số nâng cao
Advanced Digital Signal Processing

3

30

6

9

3

ELT 6056

Quá trình ngẫu nhiên
Stochastic Processes

3

30

0

15

4

ELT 6058

Kỹ thuật siêu cao tần
Microwave engineering

3

20

10

15

5

ELT 6059

Lý thuyết và kỹ thuật anten
Antenna theory and techniques

3

20

10

15

6

ELT 6074

Lý  thuyết thông tin và mã hóa
Information theory and coding

3

30

0

15

7

ELT 6075

Truyền thông và mạng máy tính nâng cao
Advanced Communications and Networking

3

30

6

9

8

ELT 6076

Các vấn đề hiện đại của công nghệ điện tử
Advanced topics in electronics engineering

3

15

0

30

9

ELT 6079

Mạng truyền thông di động nâng cao
Advanced mobile communications networks

3

30

0

15

10

ELT 6085

Truyền thông quang nâng cao
Advanced optical commications

3

30

0

15

11

ELT 6086

Truyền thông số nâng cao
Advanced digital communications

3

30

6

9

Phần 2. Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan 

I. Các học phần tiến sĩ

9

 

 

 

I.1. Các học phần bắt buộc

7

 

 

 

12

INT 8030

Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học
Research methods and technical writing

3

30

0

15

13

ELT 8030

Các chủ đề lựa chọn của Kỹ thuật viễn thông
Selected topics in communications engineering

4

40

0

20

I.2. Các học phần tự chọn

2/4

 

 

 

14

ELT 8031

Mạng truyền thông vô tuyến tiên tiến

2

30

0

0

15

ELT 8032

Mạng truyền thông hiệu năng cao
High performance communication networks

2

30

0

0

II. Chuyên đề tiến sĩ

 6

 

 

 

16

ELT 8027

Chuyên đề nghiên cứu 1
Subtheme 1

2

0

0

30

17

ELT 8028

Chuyên đề nghiên cứu 2
Subtheme 2

2

0

0

30

18

ELT 8029

Chuyên đề nghiên cứu 3
Subtheme 3

2

0

0

30

III.Tiểu luận tổng quan

2

 

 

 

19

ELT 8018

Tiểu luận tổng quan
Research perspective report

2

0

0

30

Phần 3. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

20

 

NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn

 

 

 

 

Phần 4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

21

 

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.
NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định
NCS phải tham gia các hoạt động sau: Trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập hoặc hướng dẫn 02 khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức

 

 

 

 

Phần 5. Luận án tiến sĩ

 

 

 

 

22

ELT 9001

Luận án tiến sĩ
PhD Dissertation

80

 

 

 

 

 

Tổng cộng

106

 

 

 

 

 • Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp

STT

Mã học phần

Tên học phần ( ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

I.1. Các học phần bắt buộc

7

 

 

 

1

INT 8030

Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học
Research methods and technical writing

3

30

0

15

2

ELT 8030

Các chủ đề lựa chọn của Kỹ thuật viễn thông
Selected topics in communications engineering

4

40

0

20

I.2. Các học phần tự chọn

 

 

 

 

3

ELT 8031

Mạng truyền thông vô tuyến tiên tiến

2

30

0

0

4

ELT 8032

Mạng truyền thông hiệu năng cao
High performance communication networks

2

30

0

0

II. Chuyên đề tiến sĩ

 

 

 

 

7

ELT 8027

Chuyên đề nghiên cứu 1
Subtheme 1

2

0

0

30

8

ELT 8028

Chuyên đề nghiên cứu 2
Subtheme 2

2

0

0

30

9

ELT 8029

Chuyên đề nghiên cứu 3
Subtheme 3

2

0

0

30

III.Tiểu luận tổng quan

 

 

 

 

10

ELT 8018

Tiểu luận tổng quan
Research perspective report

2

0

0

30

Phần 3. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

11

 

NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn

 

 

 

 

Phần 4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

12

 

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.
NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định
NCS phải tham gia các hoạt động sau: Trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập hoặc hướng dẫn 02 khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức

 

 

 

 

Phần 5. Luận án tiến sĩ

 

 

 

 

13

ELT 9001

Luận án tiến sĩ
PhD Dissertation

80

 

 

 

 

 

Tổng cộng

97

 

 

 

 

HỌC PHÍ

Học phí, lộ trình tăng học phí tuân theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 “Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” và các văn bản liên quan.

 

HỌC BỔNG 

Nghiên cứu sinh có cơ hội đăng ký nhiều nguồn học bổng, trong đó có các học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ cấp. Cụ thể:

 • Học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (chi tiết tại Phụ lục 4).
 • Học bổng toàn phần của Đại học Quốc gia Hà Nội: cho NCS từ thạc sĩ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho NCS từ cử nhân là 90.000.000 đồng/khóa học.
 • Học bổng toàn phần của Trường Đại học Công nghệ: cho NCS từ thạc sĩ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho NCS từ cử nhân là 80.000.000 đồng/khóa học.

 

 

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá khóa học

5
Chất lượng chương trình
4.9
Môi trường đào tạo
4.7
Giá trị bằng cấp
4.1
Chất lượng quản lý
4.5
Trang thiết bị, cơ sở vật chất
4.5
Hoạt động đào tạo
4.5
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet