Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Tiến sĩ
Kiểm định:
HCÉRES, AUN-QA, FIBAA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Liên tục
Nơi học:
TP. Hồ Chí Minh
Edunet, trường học, Đăng kýThành lập năm 1997
Edunet, trường học, Đăng ký Đào tạo hơn 26.000 sinh viên
Edunet, trường học, Đăng ký1.271 giảng viên, viên chức
Edunet, trường học, Đăng ký Đạt kiểm định HCÉRES, AUN-QA, FIBAA
Edunet, trường học, Đăng ký16 khoa chuyên môn
Edunet, trường học, Đăng ký20 nhóm nghiên cứu trọng điểm

 

 •  Mục tiêu của chương trình là đào tạo những người có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có khả năng đề xuất và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.
 • Tập trung toàn thời gian. Trường hợp nghiên cứu sinh không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của nghiên cứu sinh do tất cả giảng viên hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

  

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Hình thức đào tạo: Chính quy 
 • Thời gian đào tạo:  36 tháng đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên. 48 tháng đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học.

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

 • Về văn bằng: Đáp ứng 01 trong các điều kiện văn bằng sau:
 • Tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
 • Điều kiện miễn môn Ngoại ngữ đầu vào (tiếng Anh): Đối với công dân Việt Nam, có một trong những văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng về năng lực ngoại ngữ dưới đây:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập phải là tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 45, hoặc PET/FCE 160 trở lên (trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).
 • Về thâm niên công tác:
 • Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: ít nhất 01 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Đối với các chuyên ngành còn lại: Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
 • Về công bố báo cáo khoa học:
 • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại khá: 01 bài báo công bố trên tạp chí ISI/Scopus (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài);
 • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ hoặc đại học loại giỏi: 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 • Cán bộ hướng dẫn:
 • Được tối thiểu 01 giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn;
 • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.
 • Bài luận về hướng nghiên cứu: Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 • Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.
 • Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Hình thức dự tuyển

 • Xét tuyển hồ sơ 

Hồ sơ dự tuyển

 • 01 phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
 • 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 • 01 công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan(nếu có);
 • 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
 • 01 bản photo công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
 • 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
 • 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh; (tải mẫu tại đây);
 • 03 bản photo bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc); (tải hướng dẫn tại đây)
 • 01 bài luận dự định nghiên cứu; (photo thành 6 bảng, có đóng cuốn)(tải mẫu tại đây)
 • 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có yêu cầu chuyên ngành đăng ký dự tuyển); (tải mẫu tại đây)
 • 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 • 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Các học phần bổ sung dành cho đối tượng có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành gần với Kỹ thuật điện:

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

Các học phần tự chọn (tối thiểu 06 tín chỉ)

EE703040

Điều khiển thông minh

Intelligent Control

3

3

0

EE701010

Tối ưu hóa và ổn định HTĐ

Power System Stability and Optimization 

3

3

0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation Control for Motor Drives

3

3

0

EE703060

Động lực học và điều khiển robot

Robotics

3

3

0

EE701030

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable sources and applications

3

3

0

EE702010

Truyền thông vô tuyến nâng cao

Advanced Wireless Communications

3

3

0

EE702020

Mạng không dây

Wireless Networks

3

3

0

EE702030

Xử lý tín hiệu thống kê

Statistical Signal Processing

3

3

0

 

 • Danh mục các môn học bổ sung cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành Kỹ thuật điện:

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

Phần kiến thức chung (02 học phần)

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

2

2

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3

0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc (03 học phần)

EE703040

Điều khiển thông minh

Intelligent Control

3

3

0

EE701010

Tối ưu hóa và ổn định hệ thống điện

Power System Stability and Optimization

3

3

0

EE701020

Cấu trúc và vận hành thị trường điện

Electricity Market Structure and Operation

3

3

0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (gồm 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

EE703100

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

Advanced Power Electronics and Applications

3

3

0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation Control for Motor Drives

3

3

0

EE701030

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable Sources and Applications

3

3

0

EE701040

Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện nâng cao

Advanced Power System Protection and Control

3

3

0

EE701050

SCADA và Tự động hóa trạm điện

SCADA and Substation Automation

3

3

0

EE701060

Lưới điện thông minh

Smart Grid

3

3

0

EE701070

Truyền tải điện AC linh hoạt và truyền tải điện DC

Flexible AC Transmission and HVDC

3

3

0

EE701080

Quản lý hộ tiêu thụ

Demand Side Management

3

3

0

EE701090

Quản lý chất lượng điện năng

Power Quality Management

3

3

0

EE701100

Phân tích độ tin cậy và quản lý rủi ro trong hệ thống điện

Reliability Analysis and Risk Management in Power Systems

3

3

0

EE701110

Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng

Energy Management and Efficiency

3

3

0

EE701120

Phân tích và quản lý dự án năng lượng

Analyzing and Managing Energy Projects

3

3

0

EE701130

Giải tích hệ thống điện

Power System Analysis

3

3

0

EE701140

Chuyên đề nghiên cứu về các công nghệ mới trong Kỹ thuật điện

Advanced Topics in Modern Technology of Electrical Engineering Fields

3

3

0

EE701150

Chuyên đề nghiên cứu về An toàn điện và độ tin cậy

Advanced Topics in Electric Safety and Reliability

3

3

0

EE701160

Chuyên đề nghiên cứu về đo lường và giám sát điện năng tự động trên lưới điện

Advanced Topics In Energy Measurement and Supervisory

3

3

0

EE701170

Chuyên đề nghiên cứu về tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo, và bảo vệ môi trường

Advanced Topics In Energy Saving, Renewable and Green Energy Technology

3

3

0

EE701180

Chuyên đề nghiên cứu về thị trường điện

Advanced Topics in Electricity Market

3

3

0

 

 • Danh mục các học phần trình độ tiến sĩ:

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

EE801010

Ứng dụng các giải thuật Heuristic cho ngành kỹ thuật điện

Applications of Heuristic Algorithms in Electrical Engineering

3

3

0

EE801020

Chuyên đề về tối ưu hóa công suất phát giữa các nhà máy điện

Advanced Topics in Optimal  Power Generation among Power Plants

3

3

0

EE801030

Chuyên đề về các công cụ quản lý trong lưới điện phân phối.

Advanced Topics in Management tools in Electrical Distribution Systems

3

3

0

EE801040

Năng lượng mặt trời và ứng dụng

Solar energy and Applications

3

3

0

EE801050

Năng lượng gió và ứng dụng

Wind energy and Applications

3

3

0

EE801060

Truyền tải điện AC linh hoạt nâng cao

Advanced Flexible AC Transmission

3

3

0

EE802010

Thiết kế hệ thống RF nâng cao

Advanced RF System Design

3

3

0

EE802020

Các chuyên đề về thiết kế VLSI nâng cao

Advanced Topics In Analog VLSI Design

3

3

0

EE802030

Hệ thống tạo ảnh y sinh

Introduction to biomedical imaging systems

3

3

0

EE802040

Hệ thống truyền dẫn quang

Modern Optical Communication Systems

3

3

0

EE802050

Nhận dạng mẫu và học máy

Pattern Recognition and Machine Learning

3

3

0

EE802060

Mô hình hóa hiệu năng mạng truyền thông máy tính

Performance Modelling for Computer Communication Networks

3

3

0

EE802070

Điện tử vật lí cho linh kiện bán dẫn tiên tiến

Physical Electronics of Advanced Semiconductor Devices

3

3

0

EE802080

Bảo mật trong công nghệ truyền thông

Security of Communication Networks

3

3

0

EE802090

Biểu diễn Sparse và khôi phục tín hiệu

Sparse Representation and Recovery

3

3

0

EE802100

Xử lí tín hiệu ngẫu nhiên

Stochastic Signal Processing

3

3

0

EE803010

Điều khiển máy tính cho hệ thống truyền động điện

Microcomputer Control Systems of Electrical Drives

3

3

0

EE803020

Điều khiển học ứng dụng cho Robot

Cybernetics in Robotics

3

3

0

EE803030

Robot di động và các ứng dụng

Mobile robots and applications

3

3

0

EE803040

Đo lường nâng cao và ứng dụng trong điều khiển tự động

Advances measurements and applications in automatic control.

3

3

0

EE803050

Điện tử công suất và điều khiển

Power and Control Electronics

3

3

0

EE803060

Lý thuyết điều khiển hiện đại

Modern Control Theory

3

3

0

IT801010

Các chủ đề nâng cao về trí tuệ nhân tạo

Advanced topics in Artificial Intelligence

3

3

0

IT801050

Các chủ đề nâng cao về thị giác máy tính

Advanced topics in Computer vision

3

3

0

IN801100

Mô hình toán trong cơ học và vật lý

Mathematical Modeling in Mechanics and Physics

3

3

0

IN801110

Trí tuệ nhân tạo tính toán

Computational Artificial Intelligence

3

3

0

IN801120

Lập trình tính toán hiệu năng cao

High Perfomance Computing

3

3

0

Tiểu luận tổng quan

4

4

0

EE801900

Tiểu luận tổng quan

Research proposal

4

4

0

Các chuyên đề tiến sĩ

6

6

0

EE801910

Chuyên đề nghiên cứu 1

Research topic 1

3

3

0

EE801920

Chuyên đề nghiên cứu 2

Research topic 2

3

3

0

Luận án Tiến sĩ

 

70

 

 

EE801000

Luận án Tiến sĩ

Doctoral Dissertation

70

0

0

Ghi chú:

 •  LT: lý thuyết; TH: thực hành; TN: thí nghiệm; TL: thảo luận
 •  NCS phải có ít nhất 02 bài báo được công bố trên một tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI (tác giả chính, theo Quy định về công bố quốc tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng) trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ.

 

HỌC PHÍ

 • Học phí toàn khóa: Liên hệ

Đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: 19 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet