Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cử nhân thực hành Kế toán

Đại học Gia Định (2530)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 10
Nơi học:
TP. Hồ Chí Minh

Tư thục

 Tự kiểm định

8.000+ Sinh viên

114 Giảng viên

27.000 Đầu sách các loại

85% sinh viên có việc làm

Học kỳ 1
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
1 DCT101 Những NLCB của CN Mác – Lênin 5
2 CEN101 Anh văn căn bản 1 3
3 CKI101 Kinh tế vi mô 3
4 DPL101 Pháp luật đại cương 2
5 DTI101 Tin học đại cương 3
6 CTO105 Toán cao cấp C1 2
TỔNG 18
Học kỳ 2
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
1 DCT201A Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 CKI310 Kinh tế vĩ mô 3
3 CEN102 Anh văn căn bản 2 3
4 DCT102 Đường lối CM của Đảng CSVN 3
5 DKI101 Logic học 2
6 DXH101 PP học ĐH & nghiên cứu khoa học 2
7 DKI102 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3
TỔNG 18
Học kỳ 3
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
1 CEN201 Anh văn căn bản 3 3
2 CKE201A Nguyên lý kế toán 3
3 CTC301 Tài chính doanh nghiệp 4
4 CKI204 Luật kinh tế 2
5 CQK202A Quản trị học 2
6 CTO201 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
TỔNG 17
Học kỳ 4
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
1 DBE101 Anh văn chuyên ngành kế toán 1 3
2 CKE202 Kiểm toán cơ bản 2
3 CKE307 Sử dụng phần mềm kế toán 2
4 CQK113A Thanh toán quốc tế 3
5 CTC201A Tài chính tiền tệ 2
6 CKE313 Kế toán doanh nghiệp 1 3
7 CQK304 Thuế 2
TỔNG 17
Học kỳ 5
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
Học phần bắt buộc 18
1 DBE102 Anh văn chuyên ngành kế toán 2 3
2 CKE314 Kế toán doanh nghiệp 2 3
3 CKE309 Kế toán quốc tế 3
4 CKE308 Kế toán quản trị 3
5 CQK322 Phân tích báo cáo tài chính 2
6 CKE310 Khai báo thuế 2
7 CKE311 Kế toán ngân hàng 2
TỔNG 18
Học kỳ 6
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC SỐ TC
1 CKE398 Thực tập tốt nghiệp 3
2 CKE399 Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học một số học 5
    phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ)  

 

Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
36.000.000 đ
×
Edunet