Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

University Rennes 2


Quốc gia: FRANCE
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: Place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes, France

University Rennes 2 là trường Đại học công lập nằm ở Upper Brittany, Pháp và là một trong bốn trường thuộc vùng Học viện Rennes. Đây là cơ sở nghiên cứu và học tập đại học lớn nhất miền Tây nước Pháp về nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn, với khoảng 20.000 sinh viên và 600 giáo sư. Trường có năm khoa: ngôn ngữ, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, nghệ thuật, văn học và truyền thông, thể thao và giáo dục thể chất và dạy khoảng 21 ngôn ngữ hiện đại ở cấp đại học và sau đại

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet