Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

The University of Technology Sydney


Quốc gia: AUSTRALIA
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: Sydney, Úc

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) tiền thân là trường Cao đẳng Kỹ thuật Sydney và được thành lập từ năm 1893

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet