Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Thương Mại


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Thương Mại được thành lập năm 1960 với tên gọi là Trường Thương nghiệp Trung ương, là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet