Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Phạm Văn Đồng


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet