Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet