Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
>Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nộ
Quốc gia: Việt Nam


Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Khoa Các khoa học liên ngành được thành lập vào ngày 20/5/2002 theo Quyết định số 342/TCCB ngày 20/05/2002 của Giám đốc ĐHQGHN với tên gọi “Khoa Sau đại học” và được đổi tên thành “Khoa Các khoa học liên ngành” theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/1/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khoa Các khoa học liên ngành chuyển đổi mô hình và tổ chức lại thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật từ ngày 01/03/2024 theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký ngày 29/01/2024.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trưởng thành từ Khoa Các khoa học liên ngành vốn là một khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), thành lập ngày 20/5/2002, và tiền thân là Khoa Sau đại học. Trong giai đoạn đầu phát triển, trường đóng vai trò đơn vị tham mưu cho Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác đào tạo sau đại học. Từ tháng 1/2017, Khoa Sau đại học được chuyển thành Khoa Các khoa học liên ngành, với nhiệm vụ trọng tâm của là thực hiện những chương trình đào tạo đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực.

Việc chuyển đổi Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc ĐHQGHN, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học liên ngành và nghệ thuật tại ĐHQGHN; kế thừa truyền thống từ ĐH Đông Dương đồng thời mở ra thêm một định hướng phát triển mới trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam.

không đề cập

Học tập trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập. Môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, an toàn và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên.

Song song với học lý thuyết, những kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế được lồng ghép linh hoạt và khéo léo. Sinh viên cũng vì thế mà thu nạp được trọn vẹn cả khối kiến thức và kỹ năng thực tế giao thoa đa ngành – đa lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu lao động mới đang tăng lên trong thời đại kỷ nguyên số. Sinh viên được sáng tạo, phát triển bản thân một cách toàn diện thông qua các câu lạc bộ, tọa đàm chuyên môn, hoạt động ngoại khoá, thực tập tại doanh nghiệp tích hợp trong chương trình giảng dạy….

Sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) hội tụ chuẩn kiến thức và tư duy sáng tạo liên ngành – kỹ năng nghề nghiệp – năng lực thích ứng linh hoạt trong thời đại 4.0 và khả năng hội nhập quốc tế, môi trường đa văn hóa.

Với gần 10 câu lạc bộ sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, sự kiện, ngoại ngữ, du lịch, thể thao, tình nguyện ,… sinh viên SIS có nhiều cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng mềm, được khám phá, phát huy năng lực của bản thân.

 

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet