Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Trung cấp Bách khoa TP. Hồ Chí Minh


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 802 Đ. Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

802 Đ. Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet