Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Học viện Chính sách và Phát triển


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet