Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 360 La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội (MTC) tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển, cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet