Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

Đại học kinh tế luật - Đại học quốc gia TP.HCM

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet