Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cao đẳng Tiền Giang


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang tuyển sinh theo hình thức xét tuyển với 11 ngành đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet