Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cao đẳng Bách khoa


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: Số 146 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Trường cao đẳng bách khoa đào tạo nguồn nhân lực ngành nghề chất lượng cao.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet