9 đại học đào tạo ngành kinh doanh tốt nhất nước Mỹ

13/02/2020
Đại học Harvard xếp thứ nhất với gần 5.000 sinh viên quốc tế theo học, kế đó là Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học California-Berkeley.

 

Danh sách được US New & World report xếp hạng năm 2020 dựa trên kết quả nghiên cứu học thuật của sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên các trường trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh. 

 

Đại học Havard

 

1. Đại học Havard

 

Xếp hạng thế giới: 1.

 

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts.

 

Năm thành lập: 1636.

 

Tổng số sinh viên: 20.823.

 

Sinh viên quốc tế: 4.946.

 

2. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

 

Xếp hạng thế giới: 2.

 

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts.

 

Năm thành lập: 1861.

 

Tổng số sinh viên: 11.247.

 

Sinh viên quốc tế: 3.792.

 

3. Đại học California - Berkeley

 

Xếp hạng thế giới: 4.

 

Địa điểm: Berkeley, California.

 

Năm thành lập: 1868.

 

Tổng số sinh viên: 41.081.

 

Sinh viên quốc tế: 7.000.

 

4. Đại học Standford

 

Xếp hạng thế giới: 3.

 

Địa điểm: Stanford, California.

 

Năm thành lập: 1885.

 

Tổng số sinh viên: 16.135.

 

Sinh viên quốc tế: 3.665.

 

Khuôn viên Đại học Standford

 

5. Đại học Chicago

 

Xếp hạng thế giới: 13.

 

Địa điểm: Chicago.

 

Năm thành lập: 1890.

 

Tổng số sinh viên: 14.950

 

Sinh viên quốc tế: 4.043.

 

6. Đại học Pennsylvania

 

Xếp hạng thế giới: 16

 

Địa điểm: Philadelphia.

 

Năm thành lập: 1704.

 

Tổng số sinh viên: 20.578.

 

Sinh viên quốc tế: 4.285.

 

Đại học Columbia

 

7. Đại học Columbia

 

Xếp hạng thế giới: 7.

 

Địa điểm: New York.

 

Năm thành lập: 1754.

 

Tổng số sinh viên: 27.450.

 

Sinh viên quốc tế: 10.565.


8. Đại học New York

 

Xếp hạng thế giới: 28.

 

Địa điểm: Thành phố New York.

 

Năm thành lập: 1831.

 

Tổng số sinh viên: 44.466.

 

Sinh viên quốc tế: 14.647.

 

9. Đại học Northwesrern

 

Xếp hạng thế giới: 24.

 

Địa điểm: Evanston, Illinois

 

Năm thành lập: 1851.

 

Tổng số sinh viên: 17.951.

 

Sinh viên quốc tế: 3.558.

 

=== Thông tin các chương trình Du học các nước trên Edunet xem TẠI ĐÂY

 

(Theo US News & World report)