Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Công nghệ thông tin

Cử nhân Công nghệ thông tin

University Of Greenwich

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
QCF & QAA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 5
Địa điểm đào tạo:
Hà nội
Học phí công bố: 246.460.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet