Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Khoa học Tài chính và Đầu tư

Thạc sĩ Khoa học Tài chính và Đầu tư

University Of Greenwich

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
QAA, ABS
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
12 tháng
Dự kiến khai giảng:
Tháng 4 và Tháng 10
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 195.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet