Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
 Thạc sĩ Công nghệ Thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện

Thạc sĩ Công nghệ Thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện

University of La Rochelle

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
AACSB, EQUIS, EPAS
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 12
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: 85.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet