Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Chính sách phát triển và Thực tiễn

Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Chính sách phát triển và Thực tiễn

Asian Institute Of Technology

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
AIT
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
1 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 9
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: 317.400.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet